Heieløa

Våren 2012 ble det reist nok eit nybygg på museumsområdet. Gunvald Vatland satte opp ei heieløe ikkje langt frå Engedalsløa.

Eit enkelt lite bygg som er ganske typisk for små heieløer i området. I følgje byggmeistaren; Gunvald Vatland, så er det ein kopi av ei gamal løe frå Eiken.

Nedenfor er det bilete fra bygginga våren 2012 som Gunvald Vatland stod for. Det er eit enkelt og solid laftebygg med god lufting, som skulle sikre at høyet heldt seg godt til det blei henta heim ut på vintaren.