«Fjotland Bygdemuseum er ope kvar sundag fra i slutten av juni og til i midten av august frå kl 12-16.

Fjotlandsdagen finn stad første sundagen i utvandrarfestivalen i Kvinesdal, I 2023 blir det 2. juli. Da er det aktivitetar, konsert, utstillarar og matsalg.

Sommaren 2022 hadde vi ei lokal utstilling: Frå hei til hav – om krigseglarar frå Fjotland». Øivind Rogstad hadde laga utstillinga. Hausten 2022 vil den vere å sjå på kulturhuset i Kvinesdal.

Det er også mogleg å komme inn på museet elles. Sjå kontaktsida vår.