«Fjotland Bygdemuseum er ope kvar sundag fra i slutten av juni og til i midten av august frå kl 12-16.

Fjotlandsdagen finn stad første sundagen i utvandrarfestivalen i Kvinesdal. I 2024 blir det 30. juni. Da er det aktivitetar, konsert, utstillarar og matsal på bygdetunet.

Sommaren 2022 hadde vi ei lokal utstilling: Frå hei til hav – om krigseglarar frå Fjotland». Øivind Rogstad hadde laga utstillinga. Denne utstillinga vil også vere tilgjengeleg vidare. I tillegg har vi fått låne ei utstilling frå Vest-Agder museene om rosemåling frå Vest-Agder: «De kom fra Fjotland».

Det er også mogleg å komme inn på museet elles. Sjå kontaktsida vår.